Hvem er vi?


Lise Lotz & Nana Marie Andersen


Lise Lotz

Lise fik sin autismediagnose som 54-årig i 2019. Hun har været aktiv i autismemiljøet lige siden bl.a. som tovholder i NAUK Kbh, hun skriver gerne om både dette og hint og giver den ofte gas som kritisk tænkende mikro-aktivist på Facebook. Facebook er også hjemstedet for hendes alter ego Angry Canary.

Lise er uddannet teolog, sprogligt detaljeorienteret, fuld af gode ideer og glad for sin kat.

Kontakt Lise på lise@jegerautist.dk


Nana Marie Andersen

Nana Marie fik sin autisme- og ADHD diagnose som 47-årig i 2018. Hun har i perioden 2018-2021 været tovholder i NAUK Kbh. Hun har i en periode været medadministrator på Facebookgruppen Spørg en autist. Hun er ofte klar med

med en kommentar om inddragelse af voksne autister i diverse Facebook-grupper. Hun er aktiv i flere lokale tiltag, der har fokus på inddragelse og forbedring af vilkårene for sårbare og handicappede mennesker.


Nana Marie er uddannet kandidat i Generel pædagogik, diskuterer gerne pædagogik og menneskesyn.


Kontakt Nana Marie på nanamarie@jegerautist.dk


Lise & Nana Marie

Nana Marie og Lise mødte hinanden i NAUK Kbh i 2019.

Vi er begge meget optagede af at fokusere på autisme som en anderledeshed og ikke en sygdom, lidelse eller andet, der pr. definition må forstås som noget negativt. Ja, vi autister er forskellige, men vi har også noget til fælles: verden forstår os ofte ikke. Ja, vi har store udfordringer, men rigtig mange af de tungeste udfordringer kommer af ikke at blive forstået.

Vi tror på, at autister kan hjælpe sig selv og hinanden ved at bruge vores autistiske stemmer og ved at udbrede vores særlige indefraperspektiver på en måde, så den forståelse, som vi savner, kan vokse.

Vi håber, at siden her kan være med til at gøre det nemmere at finde og høre de autistiske stemmer.

Venlig hilsen

Lise & Nana Marie


Autist?


- noget om sprogbrug


Debatten raser med jævne mellemrum:

Hedder det "at HAVE autisme" eller "at VÆRE autist"?

Det er naturligvis op til den enkelte autist at afgøre,

hvordan vedkommende ønsker at blive omtalt

- når vi taler om personlig kommunikation

med og om den enkelte.

Naturligvis!

Nogle autister vil gerne lægge lidt afstand til diagnosen,

eller de kan have andre gode grunde til at fortrække

betegnelsen at HAVE autisme.

Andre autister ser autismen

som en afgørende del af deres identitet,

og de ser det slet ikke som en mulighed

at kunne skelne mellem diagnosen og deres person.

Disse forskellige synspunkter og alle mulige andre

har de enkelte autister naturligvis lov til at have.

Når det kommer til omtale af autister helt generelt,

så er der til gengæld ikke så meget at være uenige om

- hvis man altså er med på den præmis,

at gruppen, som det hele handler om,

selv har definitionsretten.


Undersøgelser viser, at mange autister er ligeglade med,

om man siger det ene eller det andet.
Af dem, der ikke er ligeglade,

foretrækker et stort flertal, at blive kaldt autister.
Det foretrækker vi også.